The new single "TNR" feat. Jaakko Eino Kalevi Premieres on Dummy Mag